Sign In

ورود

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب کاربری

ثبت نام

 • 09121023286

محدودیت هاى سرعت و قوانین رانندگى در سراسر جهان

محدوديت هاى سرعت و قوانين رانندگى در سراسر جهان برای اینکه بتوانید در کشور خارجی بدون مشکل رانندگی کنید اول از همه باید گواهینامه خود را بین المللی کنید و بعد اینکه حتما از قوانین رانندگی در آن کشورها مطلع شوید. مخصوصا اینکه اگر قصد سفر با خودرو را داشته باشید. در چند سال اخیر، سفر با خودرو به کشورهای همسایه نیز زیاده شده است یا اینکه بعضی از افراد وقتی به کشورهای اروپایی سفر می کنند، اقدام به اجاره خوردرو می کنند که بهتر است اول از همه قوانین رانندگی آن جا به خوبی بدانند. در اینجا سعی کرده ایم تا چند قوانین را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم. قوانین رانندگی کشورهای مختلف
 1. اسپانیا
 • سرعت در بزرگراه ها و جاده هاى دوطرفه: ۱۲۰کیلومتر در ساعت
 • سرعت جاده هاى با بیش از یک لاین در هر جهت( رفت و برگشت): ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • خیابان ها در مناطق مسکونى: ۵۰ کیلومتر در ساعت که بعضا در مناطق خاص مثلا نزدیک مدارس تا ۲۰ کیلومتر در ساعت کاهش مى یابد.
  برخى از قوانین اجبارى رانندگى در اسپانیا:
 • همراه داشتن لاستیک زاپاس، مثلث هشدار و ژاکت رفلکس( براى دید در شب)
 • همراه داشتن عینک زاپاس اگر در حین رانندگى عینک میزنید.
 • بستن کمربند ایمنى
 • استفاده از GPS براى تشخیص مکان دربین هاى کنترل سرعت ممنوع است.
 • بچه ها با طول قد کمتر از ١٣۵cm حق سوار شدن بدون صندلى کودک را ندارند.
 
 1. فرانسه
 • سرعت بزرگراه ها: ۱۳۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت بزرگره هاى شهرى: ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى خارج از مناطق مسکونى: ۹۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى مناطق مسکونى: ۵۰ کیلومتر در ساعت
 • در هواى بارانى محدودیت هاى سرعت در همه جاده ها کاهش می یابد.
  برخى إز قوانین اجبارى رانندگی در فرانسه:
 • همراه داشتن دم سنج ( براى سنجش مست بودن راننده)، مثلث هشدار ، ژاکت رفلکس و زنجیر چرخ( در جاده هاى برفى)
 • استفاده از هر وسیله براى تشخیص مکان دوربین هاى کنترل سرعت ممنوع است.
 • بچه هاى زیر ١٠ سال حق نشستن روى صندلى جلو را ندارند مگر اینکه تمام صندلى عقب توسط بقیه بچه های زیر ١٠ سال پر شده باشد.
 • بستن کمربند ایمنى برای تمام سرنشینان اجباری است.
 
 1. ایتالیا
 • سرعت در بزرگراه ها: ۱۳۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى دو طرفه: ۱۱۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى خارج مناطق مسکونى:۹۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى مناطق مسکونى: ۵۰ کیلومتر در ساعت
 • در هواى بارانى تمام محدودیت هاى سرعت کاهش می یابند
  برخى إز قوانین اجبارى رانندگی در ایتالیا:
 • همراه داشتن مثلث هشدار، ژاکت رفلکس و زنجیر چرخ( در جاده هاى برفى)
 • بستن کمر بند ایمنى براى راننده و تمام سرنشینان اجباری است.
 • حد الکل مجاز حین رانندگى: کمتر از ۰٫۰۵۱%
 
 1. پرتقال
 • سرعت در بزرگراه ها: ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى خارج مناطق مسکونى:۹۰-۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى مناطق مسکونى: ۵۰ کیلومتر در ساعت
  برخى قوانین اجبارى رانندگى در پرتقال:
 • همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار، مثلث هشدار
 • بستن کمربند ایمنى براى راننده و تمام سر نشینان الزامى است.
 • بچه هاى زیر ١٢ سال و زیر ١٣۵cm حق نشستن روى صندلى جلو را ندارند.
 • حد الکل مجاز حین رانندگى: کمتر از ۰٫۰۵%
 • اگر در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده کنید، ممکن است تا ۶٠٠ یورو جریمه شوید.
 • اگر از شیشه ماشین آشغال به بیرون پرت کنید، تا ٣٠٠ یورو جریمه میشوید.
 • حق استفاده از GPS برای تشخیص مکان دوربین هاى کنترل سرعت را ندارید.
 • حمل دوچرخه در عقب ماشین سوارى ممنوع است.
 
 1. سوئد
 • سرعت در بزرگراه ها: ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در اتوبان: ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى خارج مناطق مسکونى:۸۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى مناطق مسکونى: ۵۰ کیلومتر در ساعت
  برخى إز قوانین اجبارى رانندگى در سوئد:
 • نصب پرچسب پرداخت عوارض در بزرگره ها و اتوبان ها
 • منع استفاده از GPS برای تشخیص مکان دوربین هاى کنترل سرعت
 • همراه داشتن زنجیر چرخ ، مثلث هشدار
 • بستن کمربند ایمنى براى راننده و تمام سرنشینان اجبارى است.
 • حد الکل مجاز حین رانندگى: کمتر از ۰٫۰۵%
 • بچه هاى زیر ١٢ سال یا ١۵٠cm باید طبق قوانین کودکان محافظت شوند.
 
 1. آلمان
 • سرعت در بزرگراه هاى دو طرفه: ۱۳۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در خارج مناطق مسکونى: ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در داخل مناطق مسکونى: ۵۰ کیلومتر در ساعت
  برخى إز قوانین اجبارى رانندگى در آلمان:
 • بستن کمربند ایمنی براى راننده وتمام سرنشینان الزامى است.
 • حد الکل مجاز حین رانندگى: کمتر از۰٫۰۵%
 • کودکان زیر ١٢ سال یا ١۵٠cm حق نشستن روى صندلى جلو را ندارند.
 • استفاده از GPS براى تشخیص مکان دوربین هاى کنترل سرعت ممنوع است.
 
 1. هلند
 • سرعت در بزرگراه: ۱۳۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى خارج مناطق مسکونى:۸۰-۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى مناطق مسکونى: ۵۰ کیلومتر در ساعت
  برخى إز قوانین اجبارى رانندگى در هلند:
 • حد مجاز الکل حین رانندگى:کمتر از ۰٫۰۵%
 • بچه هاى کوتاه تر إز ١٣۶cm و زیر سه سال باید روى صندلى عقب و صندلى کودک بنشینند.
 • بستن کمربند ایمنى براى تمام سرنشینان الزامى است.
 • استفاده از تلفن همراه تا ۲۳۰€ جریمه به همراه خواهد داشت.
 • استفاده از GPS براى تشخیص مکان دوربین هاى کنترل سرعت ممنوع است.
 
 1. دبى
 
 • سرعت در بزرگراه: ۱۱۰-۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در خیابان هاى اصلى داخل شهر:۶۰-۱۰۰ کیلومتر در ساعت که به خیابان بستگی دارد.
 • سرعت در خیابان هاى فرعى:معمولا۴۰ کیلومتر در ساعت
  برخى إز قوانین اجبارى رانندگى در دبى:
 • استفاده از تلفن همراه حین رانندگى ممنوع است.
 • بستن کمربند ایمنى براى تمام سرنشینان الزامى است.
 • حد مجاز الکل حین رانندگى:۰
 
 1. آفریقاى جنوبى
 • سرعت در بزرگراه ملى، آزادراه ها و دیگر جاده هاى اصلى: ۱۲۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى خارج از مناطق مسکونى: ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى داخل مناطق مسکونى:۶۰ کیلومتر در ساعت
برخى إز قوانین اجبارى رانندگى در آفریقاى جنوبى:
 • بستن کمربند ایمنى براى تمام سرنشینان الزامى است.
 • حد مجاز الکل حین رانندگى:۰٫۰۵%
 • استفاده از تلفن همراه ممنوع است.بچه هاى بین ٣ تا ١۴ سال باید روى صندلى عقب بنشینند و زیر سه سال باید از صندلى کودک استفاده کنند.
 • حین رانندگى باید همیشه گواهینامه نامه به همراه داشته باشید
 
 1. آمریکا
 
 • سرعت در بزرگره هاى بین شهرى:۷۰ تا ۷۵ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در دیگر آزادراه هاى۴ بانده: ۶۵-۷۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در جاده هاى ٢ بانده: ۵۵-۶۵ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در خیابان هاى شهرى: ۲۰-۳۵ کیلومتر در ساعت
  برخى إز قوانین اجبارى رانندگى در آمریکا:
 • همیشه همه راننده ها در تمام ایالت ها باید از سمت رأست خود برانند و چراغ هاى جلو خودرو را إز غروب آفتاب تا طلوع آفتاب روشن کنند.
 • حد مجاز الکل حین رانندگی در ایالت هاى مختلف، متفاوت است، اما حد میانگین آن کمتر إز ۰٫۰۸% مى باشد.
 • راننده و سرنشین جلو باید کمربند ایمنى ببندند.
 
 1. استرالیا
  محدوده سرعت در استرالیا شهر به شهر متفاوت است، پس بهتر است به علائم جاده توجه کنید. اگرچه اگر علامتى وجود نداشت، استرالیا دو محدودیت سرعت پیش فرض دارد:
 • سرعت در در مناطق مسکونى: ۵۰ کیلومتر در ساعت
 • سرعت در خارج از مناطق مسکونى: ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
  برخى إز قوانین اجبارى رانندگى در استرالیا:  
 • حد مجاز الکل حین رانندگى: ۰٫۰۵%
 • بستن کمربند ایمنى برأى راننده و تمام مسافران اجباری است.
 • چراغ هاى جلو باید بین غروب تا طلوع آفتاب روشن شوند.
 • بچه هاى زیر ٧ سال حق نشستن روى صندلى جلو را ندارند.
 • همراه داشتن مدارک رانندگى الزامى است.
 • صحبت کردن با تلفن همراه حین رانندگى ممنوع است.
  در تمامى این کشورها رعایت نکردن سرعت مجاز بسته به قانون کشور مشمول جریمه هاى سنگین خواهد شد .

درباره نویسنده

درباره ما

تهران کار رنت با کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد. خدمات این موسسه شامل انواع خودرو های لوکس با قیمت های باور نکردنی جهت اجاره روزانه ، هفتگی و ماهیانه جهت تشریفات ،ترانسپورت فرودگاهی، گشتهای توریستی ، ماشین عروس و غیره با راننده و بدون راننده در محل مورد نظر شما می باشد.اجاره خودرو ها می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهیانه و یا حتی سالیانه باشد. این موسسه با ارائه خدمات ویژه به مشتریان محترم باهدف جلب رضایتمندی می باشد.

تماس با ما

 • جردن -خیابان سرو- پلاک 47
 • 09121023286

موقعیت ما

کله حقوق مادی و معنوی مطالب این سایت متعلق به سایت تهران رنت کار است. هرگونه کپی برداری از مطالب و محتویات سایت بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد. .

ترجمه شده توسط پی سی تمپلیت