خطرات استفاده از موبایل در هنگام رانندگی چیست؟

خطرات استفاده از موبایل در هنگام رانندگی چیست؟

شاید این آخرین مکالمه تلفن همراهتان باشد. یک جمله به ظاهر کلیشه ای اما مهم که نباید نگاه سرسری به آن داشت. ۳۳ درصد تصادفات رانندگی در کشور به علت عدم توجه به جلو در هنگام رانندگی که بیشتر آن ناشی از استفاده گوشی همراه است، اتفاق می افتد. اثبات این درصد خیلی سخت نیست…